Tato činnost zahrnuje komplexní analýzu dané odbornosti poskytovatele, a to z hlediska revize nasmlouvaných a vykazovaných výkonů, a především vyúčtování výsledných úhrad a regulačních mechanismů. Cílem této podrobné analýzy je zhodnocení reálného stavu  - tedy porovnání skutečně uhrazených a vykázaných zdravotních služeb, srovnání s průměrnou standardní ambulancí v příslušné odbornosti – a to jak z hlediska výše úhrad, tak i v kontextu nasmlouvaných výkonů.

Na základě této podrobné analýzy Vám poté navrhnu příslušná doporučení a opatření pro stabilizaci a další rozvoj z hlediska úhrad za zdravotní služby.