3. 3. 2020

Pozvánka na seminář pro ambulantní specialisty a gynekology 1.4.2020

Ve spolupráci s Lékařským domem, a.s. jsme pro vás připravili odborný seminář primárně určený pro ambulantní specializované lékaře a gynekology s názvem Jak postupovat při reklamaci vyúčtování zdravotních služeb za rok 2019. Kdy: 1. 4. 2020 Kde: ... (číst více)
13. 2. 2020

Úhrada ambulantních specialistů v roce 2020

V segmetnu ambulantních specialistů pro tento rok nedošlo na rozdíl od jiných segmentů k výrazným změnám - pouze se mírně změnily podmínky pro navýšení úhrady. Na druhou sranu je ale potěšující fakt, že možné navýšení plateb oproti referenčnímu... (číst více)
12. 2. 2020

Způsob úhrady ve fyzioterapii (odb. 902) v roce 2020

Způsob výpočtu výsledné úhrady ve fyzioterapii (odbornost 902) v roce 2020 vychází z úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 268/2019 Sb. Pro tento rok došlo k podstatným změnám - kromě zachování zohlednění nákladných pojištěnců byly... (číst více)
8. 1. 2020

Systém vykazování regulačních poplatků v roce 2020

Doposud byly regulační poplatky, resp. od roku 2015 se jedná o jejich kompenzaci, vykazovány výkonem 09543 a počet proplacených výkonů byl limitován dlouho počtem z roku 2014, teprve loni byl stanoven počet z roku 2017. Hodnota výkonu činila 30 Kč.... (číst více)
8. 1. 2020

Způsob úhrady v radiodiagnostice v roce 2020 - odbornost 809

Níže popsaný způsob výpočtu výsledné úhrady v radiodagnostice v roce 2020 vychází z úhradové vyhlášky Ministrestva zdravotnictví č. 268/2019 Sb. Přestože se to na první pohled nezdá a základní forma výpočtu se neměnní, i v tomto segmetnu došlo k... (číst více)
24. 9. 2019

Pozvánka na seminář pro ambulantní specialisty a gynekology 6.11.2019

Ve spolupráci s Lékařským domem, a.s. jsme pro vás připravili odborný seminář primárně určený pro ambulantní specializované lékaře a gynekology s názvem Jak se zorientovat v úhradách zdravotních služeb za rok 2019 a 2020. Kdy: 6. listopadu 2019 Kde... (číst více)
20. 8. 2019

Výsledky dohodovacího řízení na rok 2020

V rámci závěrečného jednání dohodovacího řízení (dále jen DŘ) pro rok 2020, které probíhalo v průběhu května tohoto roku, došlo ve většině ambulantních segmentů k dohodě (jediný segment bez dohody je domácí péče). Je tedy předpoklad, že texty z ... (číst více)
5. 3. 2019

Způsob úhrady v gynekologii v roce 2019

V segmentu ambulantní gynekologie úhradová vyhláška nenabízí žádné zásadní změny oproti předchozím obdobím. To samé pak platí i pro úhradové dodatky jednotlivých zdravotních pojišťoven, které v zásadě kopírují předchozí roky. Hlavím důvodem je dle... (číst více)
5. 3. 2019

Způsob úhrady u ambulantních specialistů v roce 2019

Úhradová vyhláška MZČR č. 201/2018 Sb. Úhradová vyhláška MZČR č. 201/2018 Sb. a na ni navazující úhradové dodatky dosud zaslané od zdravotních pojišťoven pro rok 2019 v zásadě kopíruje loňský způsob úhrady, ale na rozdíl od předchozích let nabízí... (číst více)
5. 3. 2019

Pozvánka na seminář 28.3.2019

Jak postupovat při reklamaci vyúčtování zdravotních služeb za rok 2018 Ve spolupráci s Lékařským domem, a.s. jsme pro vás připravili odborný seminář primárně určený pro ambulantní specializované lékaře a gynekology s názvem Jak postupovat při... (číst více)