08.01. 2020

Níže popsaný způsob výpočtu výsledné úhrady v radiodagnostice v roce 2020 vychází z úhradové vyhlášky Ministrestva zdravotnictví č. 268/2019 Sb. Přestože se to na první pohled nezdá a základní forma výpočtu se neměnní, i v tomto segmetnu došlo k poměrně velkým změnám, a to především ve vyčlenění vybraných výkonů, které budou hrazeny výkonově bez limitace vzorcem.

Na závěr budu vždy průběžně doplňovat komentáře k dodatkům jednotlivých zdravotních pojišťoven, v čem se liší od vyhlášky.

 

Hodnota bodu

 • 1,29 Kč za bod v případě, že byly v referenčním období vykazovány některé z výkonů 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131; pokud nebyly, pak je hodnota bodu 1,20 Kč,
 • 0,57 Kč pro výkony 89611 až 89619 – CT,
 • 0,55 Kč pro výkony 89711 až 89725 – magnetická rezonance,
 • V případě zapojení do systému elektronické distribuce obrazových dat se navyšuje hodnota bodu u výkonů CZ na 0,59 Kč, u magnetické rezonance na 0,58 Kč.
 • 1,03 Kč za výkon 89312.

 

Způsob úhrady:

 • Úhrada se odvíjí od výsledné hodnoty bodu, která je součtem variabilní a fixní složky úhrady (0,47 Kč u odb. 809 a 810; 0,40 Kč u výkonů CT a MR), jedná se o stejný způsob jako v předchozích letech,
 • Výše variabilní složky závisí na poměru průměrného počtu bodů na jednoho pacienta v roce 2020 a 2018 – čím bude průměr v roce 2020 vyšší oproti průměru z roku 2018, tím bude výsledná hodnota bodu nižší,
 • Novinkou je vyčlenění úhrady za výkony 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 – ty budou hrazeny výkonově s hodnotou bodu 1,29 Kč a nevstupují do výpočtu výsledné hodnoty bodu
  • Pojištěnec, na kterého byly vykázány pouze tyto výkony, pak nebude považován za unikátního pojištěnce.

 

Navýšení úhrady a hodnoty bodu

 • Vzorec pro výpočet výsledné hodnoty bodu obsahuje i koeficient navýšení, který bude činit 5% v případě odb. 809 a 810 a 4 % v případě výkonů CT + MR,
 • Hodnota bodu může být dále navýšena o:
  • 0,02 Kč v případě, kdy alespoň jedno pracoviště poskytuje zdravotní péči 35 hodin týdně rozložených do 5 dnů – platí pro odb. 809 a 810,
  • 0,02 Kč v případě, kdy alespoň jedno pracoviště poskytuje zdravotní péči 70 hodin týdně rozložených do 5 dnů – platí pro výkony CT a MR,
 • Celkem může být hodnota bodu až 1,31 Kč – což je 0,19 Kč více, než v roce 2018 -tj. více jak 16% nárůst.

 

Oborová zdravotní pojišťovna:

 • Dodatek neobsahuje explicitní ustanovení pro případ, kdy jsou nasmlouvány nové výkony, ale naopak umožňuje zohlednění nárůstu nákladů proti referenčnímu období (tedy i z jiných důvodů, než jsou nové výkony).

Všeobecná zdravotní pojišťovna:

 • Dodatek výslovně odkazuje na vyhlášku bez jakýchkoliv změn.