Regulační srážky za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (preskripce) a za vyžádanou péči počítají všechny zdravotní pojišťovny, ale ne vždy dochází k jejich uplatnění – pokud je splněn zdravotně pojistný plán, nebo pokud dojde k dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a zástupci poskytovatelů, může se regulační srážka uplatnit např. pouze nad určitou výši (např. VZP v posledních letech uplatňovala regulační srážku přesahující 200 000 Kč, ZP MVČR nad 15 000 Kč, OZP neuplatňovala vůbec atd.). Samozřejmě to však nelze brát jako setrvalý stav.

Pokud jste se ale regulační srážce nevyhnuli, na základě podkladů od zdravotní pojišťovny Vám pomohu vypracovat odvolání s odůvodněním nárůstu vynaložených nákladů ve srovnání s referenčním obdobím. V úhradové vyhlášce MZČR se totiž uvádí, že zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy dojde k nárůstu průměrných úhrad (ať už se jedná o léky nebo vyžádanou péči v laboratořích) ve srovnání s referenčním obdobím. Je nutné však nejdříve identifikovat příčinu vyšší nákladů a to pak odborně zdůvodnit.