Úhradové dodatky zasílané jednotlivými zdravotními pojišťovnami se zpravidla nepatrně liší a jejich vyhodnocení a kontrola zabírá spoustu času. A i přes obecná doporučení zasílaných zástupci jednotlivých segmentů (zda úhradový dodatek podepsat či nikoli) je vždy dobré se na každý případ podívat individuálně.

Výsledkem každého posouzení je doporučení, zda je nabízený způsob úhrady za zdravotní služby v úhradovém dodatku pro Vás výhodnější, než je uvedeno v úhradové vyhlášce MZČR. Kromě toho Vám zkontroluji, zda je nastavena správná hodnota měsíční předběžné úhrady (tzv. záloha), zda odpovídají stanovené referenční hodnoty vstupující do výpočtu výsledné úhrady za zdravotní služby nebo do regulační srážky za preskripci a vyžádanou péči.