Standardně nabízím dva typy spolupráce - buď dlouhodobější s měsíčním či kvartálním paušálem nebo platbou za konkrétní úkon.

V případě dlouhodobé spolupráce se na mě mohou klienti kromě standardních záležitostí (vyúčtování výsledné úhrady, regulačních srážek či kontrola úhradových dodatků) obracet s jakýmkoliv problémem či nesrovnalostí plynoucí z komunikace se zdravotními pojišťovnami (např. aktualizace příloh č. 2, nasmlouvání nového výkonu, kontrolní a revizní zprávy, problémy v zúčtovacích zprávách atd.).

Druhou možností je pak domluva s klientem na spolupráci pouze na konkrétní činnosti - např. na vypracování odvolání proti výsledné úhradě s tím, že ostatní záležitosti týkající se zdravotních pojišťoven si řeší nadále ve své režii.

Cenu za měsíční paušál i za úkon stanovuji vždy až po prvotní konzultaci s klientem v závislosti na rozsahu poptávaných služeb.