Nabízím pravidelné sledování základních parametrů, které mají vliv na konečnou výši výsledné úhrady za zdravotní služby - počet vykázaných bodů či počtu ošetřených pacientů. Na základě meziročního porovnání pak dokážu namodelovat a odhadnout, s jakým výsledkem Vám může dopadnout konečné roční vyúčtování – zda Vám zdravotní pojišťovna bude ještě doplácet či Vám hrozí vratka. Na průběžné výsledky a odhady pak můžete lépe reagovat. Pokud by Vám měla zdravotní pojišťovna doplácet vysokou částku, je vhodné požádat o navýšení měsíční předběžné úhrady (zálohy). V opačném případě, kdy Vám bude hrozit vratka, je možné zareagovat předáváním faktur v nižší hodnotě, případně pak adekvátně upravit chod a režim v ambulanci.