Co zdravotní pojišťovna, to jinak vypadající konečné vyúčtování za zdravotní služby (dříve se používal termín vyúčtování zdravotní péče) za příslušný rok - je Vám to povědomé? Některá vyúčtování za zdravotní služby jsou na 10 stran, některá zase jen na jednu. A ještě se tento dokument jmenuje pokaždé jinak – VZP ČR má Finanční vypořádání předběžných úhrad, OZP Finanční vyrovnání, ZPMVČR zasílá Avizo, ČPZP pro změnu Konečné vyúčtování zdravotních služeb a VoZP jednoduše Vyúčtování.

Chcete si ušetřit čas a nervy? Pokud ano, kromě kontroly, zda je vyúčtování vypočteno v souladu s úhradovým dodatkem, resp. s úhradovou vyhláškou MZČR a zda odpovídají použité parametry (počet bodů, počet unikátních pojištěnců, zohlednění nákladných RČ atd.) Vám především doporučím, zda má smysl podávat odvolání proti vyúčtování výsledné úhrady či nikoli - pozor, i v případě že Vám zdravotní pojišťovna vypočte doplatek, nemusí to nutně znamenat, že Vám uhradila odpovídající množství poskytnuté zdravotní péče!

V případě Vašeho rozhodnutí podat odvolání, resp. reklamaci proti vyúčtování výsledné úhrady Vám ho připravím v intencích, které úhradový dodatek či úhradová vyhláška MZČR umožňují. V případě zájmu se s Vámi zúčastním i osobního jednání na půdě zdravotní pojišťovny.

Pokud nejste s vypočtenou úhradou za Vámi poskytnutou zdravotní péči spokojeni, bez podání odvolání na zdravotní pojišťovnu (někdy je třeba i opakovaného) vyšší úhrady nedosáhnete.