2003

Prvopočátky mé praxe sahají do roku 2003, kdy jsem ještě během studia na vysoké škole v Pardubicích nastoupil do tehdejší okresní pobočky VZP ČR v Kolíně, a to na pozici odborný kontrolní zaměstnanec v oddělení zdravotní péče. Hlavní náplní bylo příjem a zpracování dávek výkonů, zpracování faktur za zdravotní péči či výpočet kapitační platby u praktických lékařů.

2006

V roce 2006 jsem byl jmenován vedoucím oddělení zdravotní péče VZP ČR v Kolíně. Kromě samotného řízení oddělení spočívala moje činnost ve zpracování vyúčtování výsledných úhrad včetně regulačních srážek, zabezpečování smluvní politiky, řešení námitek a sporů s poskytovateli zdravotní péče, zpracování podkladů pro výběrová řízení atd.

2009

V roce 2009 jsem nastoupil na Ústředí VZP ČR jako specialista úhrad zdravotní péče, a to se zaměřením na úhradu praktických lékařů a ambulantních gynekologů. Primární náplní byla tvorba koncepce úhrad včetně bonifikačních mechanismů (např. Akord) a následné vypracování metodiky a úhradových dodatků. S tím souviselo i metodické vedení regionálních poboček VZP. Dále jsem se podílel na přípravě podkladů pro jednání se zástupci poskytovatelů zdravotní péče (SPL ČR, SPLDD ČR nebo SSG ČR) včetně účasti na Dohodovacích řízeních.

2015

V roce 2015 jsem pak krátce působil ve společnosti Strofios, a.s., kde bylo mojí hlavní náplní poradenství pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám.

2016

Od roku  2016 jsem rozhodl naplno věnovat naplno poradenství pro lékaře (poskytovatele zdravotních služeb), ve kterém se snažím zúročit nabyté zkušenosti jak z předchozích zaměstnání, tak i z dosavadní praxe na volné noze.

dosud

Již téměř patnáct let se tak pohybuji v systému úhrad zdravotní péče, a to od počátku procesu, kdy lékař předá do pojišťovny dávku s vyúčtováním výkonů až po jeho ukončení, což představuje výpočet výsledné úhrady včetně případných regulací.

Na problematiku zdravotní péče se vždy snažím dívat z komplexního hlediska, a ne pouze z jednoho úhlu pohledu. Na úhradu a její konečnou výši má totiž vliv i spousta dalších aspektů, které spolu úzce souvisí. Často i jedna malá změna může mít velký dopad do konečného vyúčtování.

A proto, když se rozhodnete využít mých služeb, nebudete muset záludnosti systému úhrad zdravotní péče řešit a naopak budete mít více času na pro Vás důležitější věci - léčbu Vašich pacientů.

A doufám, že v případě, že se rozhodnete využít mých služeb, budete spokojeni alespoň tak jako Ája s Cézarem.