20.08. 2019

V rámci závěrečného jednání dohodovacího řízení (dále jen DŘ) pro rok 2020, které probíhalo v průběhu května tohoto roku, došlo ve většině ambulantních segmentů k dohodě (jediný segment bez dohody je domácí péče). Je tedy předpoklad, že texty z uskutečněných dohod budou promítnuty do úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2020 a budou tak tvořit i základ úhradových dodatků jednotlivých zdravotních pojišťoven. Veškeré protokoly pak najdete na stránkách SAS

Níže uvádím stručný přehled u ambulantních specialistů, gynekologů a praktických lékařů – avšak podrobnější zhodnocení si nechám až po vydání úhradové vyhlášky, která bude již právně závazná.

Výsledek Dohodovacího řízení praktických lékařů

Z hlediska způsobu úhrady praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost nedošlo k nijak zásadní změně – nadále zůstává zachován varianta kombinované kapitačně výkonové platby. Výše kapitace je stejně jako v roce 2019 odvislá od počtu a způsobu rozložení ordinačních hodin – 56 Kč, 50 Kč a 48 Kč.

Hodnota bodu za mimokapitační výkony je 1,19 kč, za výkony prevence, TOKS a očkování je pak 1,20 Kč. Regulační mechanismy zůstávají beze zásadních změn.

Nad rámec základního způsobu úhrady pak může být prakticky lékař bonifikován za celoživotní vzdělávání, provedené preventivní prohlídky, za akreditaci a školení nových lékařů, za sloužení pohotovosti. I toto je obdobné loňskému roku.

Z uzavřeného protokolu pak dále vyplývá, že dohoda je konstruována s ohledem na předpokládané nové výkony v Seznamu zdravotních výkonů – jedná se např. o časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře, péče o prediabetika, stanovení D-dimeru, tropninu T a proBNP v ordinaci VPL, péče o pacienta po onkologické léčbě, management kolorektálního screeningu, záchyt sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD, edukační pohovor lékaře s rodinou v souvislosti s očkováním.

 

Výsledek dohodovacího řízení u ambulantních specialistů

Forma stanovení výpočtu výsledné úhrady pro rok 2020 v zásadě kopíruje poslední období – i za rok bude úhrada omezena výší průměrné úhrady na unicitní rodné číslo (dále jen PUROo) se zohledněním případného nárůstu pětinásobně dražších pacientů. Ve srovnání s letošním rokem však došlo k dílčím změnám:

  • Minimální koeficient navýšení je 5%, který ale může být při splnění podmínek (celoživotní vzdělávání, rozložení ordinační doby a přijímání nových pacientů) navýšen až o dalších 10%,
  • Podrobněji rozeberu jednotlivé podmínky až to bude uvedeno v úhradové vyhlášce MZČR,
  • Došlo rovněž k navýšení základní hodnoty bodu, a to na 1,07 Kč, která může být dále navýšena při splnění podmínek (viz výše) až o 0,10 Kč,
  • Zálohy (měsíční předběžné úhrady) budou navýšeny o 5% oproti úhradě z roku 2018,
  • Regulační mechanismy zůstávají v principu stejné, jen se mění hranice limitu, a to na 105% referenčního období.
  • Dle přiloženého protokolu je pak součástí dohody i podmínka, že u odborností 701 (ORL) a 404 (Dermatologie) bude navýšeno PUROo z roku 2018 za výkony, u kterých došlo ke změně nositelů výkonů z L1 a L2 na L3.

 

Výsledek dohodovacího řízení u ambulantních gynekologů

A nejlepší nakonec. Zatímco u praktiků a specialistů zůstává vesměs vše při starém, v segmentu gynekologie nezůstal kámen na kameni.

Zde se jedná o zcela novou koncepci, kdy je zjevně cílem sjednotit rozdílné způsoby úhrad jednotlivých zdravotních pojišťoven, do jednoho společného. Samozřejmě bude záležet na konkrétních úhradových dodatcích, ale to se dozvíme až koncem tohoto roku.

Zásadním průlomem je zavedení agregovaných plateb za péči o těhotné již do dohodovacího řízení, a to včetně podrobných podmínek pro jejich úhradu. Hrazení těhotenské péče není samo o sobě novinkou, tento způsob používaly doposud již některé zdravotní pojišťovny (konkrétně 201, 205 a 211) nad rámec úhradové vyhlášky.

Péče mimo těhotné pak bude hrazena podobně jako dosud – formou PUROo – ovšem nově do této hodnoty budou započteny i vyplacené bonifikace za nově registrované i balíčky za těhotné. To dříve nebývalo, hodnota PUROo byla o tyto platby očištěna.

Základní koeficient navýšení je 7%, který pak může být dále navýšen (nebo i snížen) podle počtu vyšetřených těhotných na genetice, ve vzorci bude zohledněný i nárůst těhotných.

Základní výše hodnoty bodu je 1,08 Kč, ta pak může být dále navýšena až o 4 halíře při splnění podmínek (celoživotní vzdělávání, rozložení ordinační doby, akreditace MZČR či ISO).

Platba za těhotné bude probíhat dle trimestrů – za první bude platba 1500 Kč, za druhý 2500 Kč a za třetí 3500 Kč. Pro vyplacení je však potřeba splnit stanovené podmínky – na to se obdobně jako u specialistů podíváme blíže až po vydání úhradové vyhlášky MZČR.

V každém případě se máme však na co těšit.