12.02. 2020

Způsob výpočtu výsledné úhrady ve fyzioterapii (odbornost 902) v roce 2020 vychází z úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 268/2019 Sb. Pro tento rok došlo k podstatným změnám - kromě zachování zohlednění nákladných pojištěnců byly definovány další parametry, které mohou úhradu navýšit. Velký vliv tak bude mít spektrum ošetřených pojištěnců (vazba na diagnózu), tak i samotnéý zpsůob vykazování (kdy jsou prefereovány vybrané skupiny výkonů).

Na závěr jsou opět průběžně doplňovány komentáře k dodatkům jednotlivých zdravotních pojišťoven, v čem se liší od vyhlášky.

 

Hodnota bodu

 • 0,83 Kč za bod,
 • V případě, že 5 a více procent pojištěnců bude ošetřeno s hlavní diagnózou (G10-G14, I60-I69, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 a S94 – navýší se hodnota bodu o 0,04 Kč.

 

Způsob úhrady:

 • Celková úhrada je omezena součinem počtu unikátních pojištěnců a průměrné úhrady (PURO),
 • Dále je zohledněný rozdíl v nákladech na mimořádně nákladné pojištěnce v roce 2020 a 2018,
 • Nákladný pojištěnec musí překročit 5tinásobek průměrné úhrady (PURO) a zároveň je ošetřený s některou z hlavních diagnóz: G10-G14, I60-I69, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 a S94,
 • Pojištěnci s hlavní diagnózou G20, G35, G51 – G83, P07, P11, P13, P14 nebo P94 jsou hrazeni výkonově s HB = 0,83 Kč a nebude považován za unikátního pojištěnce,
  • Je otázka, jak bude zdravotní pojišťovna řešit případy, kdy bude mít pojištěnec v jednom roce např. dg. G20 a zároveň i M54 – dle mého názoru by to mělo být tak, že péče pod dg. G20 bude hrazena výkonově a péče pod dg. M54 bude spadat do péče omezené výpočtovým vzorcem,

Navýšení úhrady

 • Minimální navýšení úhrady (ve vzorci je to KN – koeficient navýšení) činí 5%, další navýšení může být při splnění podmínek následující:
  • O 2% - pokud podíl výkonů 21113, 21151 a 21315 k celkovému počtu výkonů bude menší než 50% všech výkonů,
  • O 2% - pokud podíl výkonů 21 221 a 21415 bude větší než 14% všech výkonů,
  • O 11% - pokud podíl počtu pacientů s dg. G10-G14, I60-I69, R62, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 a S94 bude vyšší jak 5%.
 • Celkem může být úhrada navýšena až o 20% oproti referenčnímu období!

 

OZP:  Dodatek neobsahuje ustanovení pro případ, kdy je ošetřeno méně jak 50 pojištěnců v referenčním období a případ převodu praxe dle §17 odst. 8 zákona 48/1997 Sb, ale naopak umožňuje zohlednění nárůstu nákladů proti referenčnímu období.

ČPZP: Dodatek plně koresponduje s vyhláškou.

VZP: Dodatek rozšiřuje okruh diagnóz, při jejichž vykázání jsou zdravotní služby hrazeny výkonově s hodnotu bodu 0,83 Kč - nad rámec vyhlášky jsou určeny navíc tyto diagnózy: C50, E83, F84, Q05, Q36 a T90.

MVČR: Dodatek plně koresponduje s vyhláškou, navíc však obsahuje ustanovení o možném zohlednění v případě nárůstu nákladů proti roku 2018,