08.01. 2020

Doposud byly regulační poplatky, resp. od roku 2015 se jedná o jejich kompenzaci, vykazovány výkonem 09543 a počet proplacených výkonů byl limitován dlouho počtem z roku 2014, teprve loni byl stanoven počet z roku 2017. Hodnota výkonu činila 30 Kč.

Od roku 2020 došlo k podstatným změnám:

1) praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti a dorost - nově vykazují výkon 01543 (tzv. epizoda péče) u pacientů starších 18 let v souvislosti s klinickým vyšetřením. Hodnota výkonu je 55 Kč a jeho počet není omezen,

2) gynekologové - stejný princip jako u praktických lékařů - výkon se vykazuje při komplexním, cíleném či kontrolním vyšetření, při prvenci i během těhotenských prohlídek.

3) ambulantní specialisté - vykazují nadále výkon 09543 - jeho hodnota vzrostla na 35 Kč, i zde bez limitace. Navíc mají nový výkon 09615 pro děti od 6 do 18 let - rovněž za 35 Kč.