13.02. 2020

V segmetnu ambulantních specialistů pro tento rok nedošlo na rozdíl od jiných segmentů k výrazným změnám - pouze se mírně změnily podmínky pro navýšení úhrady. Na druhou sranu je ale potěšující fakt, že možné navýšení plateb oproti referenčnímu období může vrůst až o 17%. Na závěr jsou opět průběžně doplňovány komentáře k dodatkům jednotlivých zdravotních pojišťoven, v čem se liší od vyhlášky.

Hodnota bodu se stanovila na minimální hodnotu 1,07 Kč a může být dále navýšena - podmínky jsou uvedeny dále v textu.

Způsob úhrady:

 • Stejný jako v předchozích letech,
 • Minimální navýšení je 5 % oproti 2018, další možnosti navýšení - viz níže,
 • Celková úhrada je omezena součinem počtu unikátních pojištěnců a průměrné úhrady (PURO),
 • Dále je zohledněný rozdíl v celkových nákladech na mimořádně nákladné pojištěnce v roce 2020 a 2018,
 • Nákladný pojištěnec musí překročit 5tinásobek průměrné úhrady (PURO)
 • Při ošetření méně jak 80 pacientů v roce 2020 nebo 2018 je úhrada realizována výkonově bez omezení,
 • V případě nasmlouvání nových výkonů zdravotní pojišťovna tuto skutečnost zohlední,
 • Kompenzace regulačních poplatků (09 543) – 35 Kč bez omezení počtu, nový kód pro pacienty od 6 do 18 let – 09 615 – rovněž za 35 Kč bez omezení.

Podmínky pro navýšení úhrady a hodnoty bodu

 1. Alespoň 50 % lékařů v rámci celého IČZ disponuje diplomem celoživotního vzdělávání platným po celý rok 2020 – je třeba doložit do 31.1.2020,
 2. Alespoň 50 % pracovišť v rámci odbornosti má nastaveny ordinační hodiny na 30 hodin týdně, v 5 dnech (u operačních oborů 24 hodin ve 4 dnech), přičemž alespoň 2x v týdnu je konec v 18 hodin, nebo 2x od 7, nebo 1x od 7 a 1x do 18 hodin,
 3. Alespoň 50 % pracovišť v rámci odbornosti má nastaveny ordinační hodiny na 30 hodin týdně v 5 dnech (resp. 24 hodin ve 4 dnech), zároveň ošetří v roce 2020 alespoň 5 % pacientů, kteří doposud v ordinaci nebyli anebo byly ošetřeni naposledy v roce 2016. Dále je třeba využívat objednávkového systému – jeho podoba není nijak definovaná, zda je to elektronicky.

Hodnota bodu se v případě splnění podmínek 1) a 2) navyšuje o 0,04 Kč, v případě podmínky 3) pak o 0,02 Kč. Celkem může být hodnota bodu až 1,17 Kč.

Navýšení úhrady (neboli koeficientu navýšení KN) se zvýší o 4% za každou splněnou podmínku – celkem se může úhrada ve srovnání s rokem 2018 navýšit až o 17%.

Regulační mechanismy zůstávají v zásadě beze změn oproti předchozím rokům, nadále se budou počítat za preskripci a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči v laboratořích. Limit je 105% průměrných nákladů z roku 2018.

 

OZP - až na výjimky kopíruje vyhlášku, podobně jako loni neobsahuje zohlednění 5násobně drahých pojištěnců, ale naopak umožňuje zohlednění nárůstu nákladů proti referenčnímu období – z hlediska případného odvolání je tak větší prostor než pro jednání než udává vyhláška),

VZP: V zásadě pouze odkazuje na vyhlášku a podorobněji specifikuje podmínky pro navýšení úhrady - vzdělávání, ordinační doba, objednávání.

Ale pro poskytovatele s odnornosti 404 a 701 navíc umožňuje zohlednění vybraných výkonů, u kterých došlo v předešlých letech ke změně nositele výkonu.

ČPZP: Nad rámec vyhlášky dodatek garantuje minimální hodnotu bodu 1 Kč – pro případy omezení úhrady výpočtovým vzorcem,